לוגוג שורשים ישראל

חוויות מהמסע

מסע "שורשים-ישראל" מאפשר למשתתפים להכיר ולחוות את
החקלאות המסורתית, הטכנולוגית, חשיבות הטבע והצמחים ומעצים
את ערך הקיימות ושמירה על הטבע ובע"ח בעידן המודרני.

מסע "שורשים-ישראל" מאפשר למשתתפים להכיר ולחוות את החקלאות המסורתית, הטכנולוגית, חשיבות הטבע והצמחים ומעצים את ערך הקיימות
ושמירה על הטבע ובע"ח בעידן המודרני.

שורשים ישראל - הערך המוסף:

החקלאות המסורתית וחשיבותה לבטחון הלאומי.

חיזוק הזהות האישית

העצמת תחושת השייכות וכוחה של קבוצה.

חיבור לארץ ישראל.

מחקר ופיתוח בחקלאות, אתגרי העתיד
ומענה לבעיות המזון.

שיח מעמיק על משבר האקלים, קיימות
וכלכלה מעגלית

החיבור לטבע ולאני העצמי.

קבלת האחר דרך עבודה חקלאית משותפת.

מפגש עם חקלאות מדברית
והטכנולוגיה שמאפשרת להניב פירות

עצירה ממרתון החיים והנאה מנוף המדבר