לוגוג שורשים ישראל

קסם המסע

הכנסו לתוך אוירת המקום הייחודי בזכות המידע במאמרים

ד"ר יובל קיי מו"פ רמת הנגב

ד"ר יובל קיי מו"פ רמת הנגב

מה יישאר לדור הבא אחרינו? איזה עולם נשאיר לו? את השאלות הללו שואלים כבר כיום – חוקרים, מדענים ואוהבי הסביבה באשר הם. משאבי הטבע מדלדלים וטובי המוחות עובדים, כבר בזמן כתיבת שורות אלו, על פתרונו
מה יישאר לדור הבא אחרינו? איזה עולם נשאיר לו? את השאלות הללו שואלים כבר כיום – חוקרים, מדענים ואוהבי הסביבה באשר הם. משאבי הטבע מדלדלים וטובי המוחות עובדים, כבר בזמן כתיבת שורות אלו, על פתרונו
תנאי מדבר הינם לא אידיאליים עבור חקלאים הרוצים לעבוד את אדמתם. אז איך בכל זאת מקיימים חיים ומצליחים לשווק את התוצרים החוצה? איך הפך האזור ליצואן ענק של עגבניות שרי? ואיך קשור לזה מו"פ רמת נגב?
תנאי מדבר הינם לא אידיאליים עבור חקלאים הרוצים לעבוד את אדמתם. אז איך בכל זאת מקיימים חיים ומצליחים לשווק את התוצרים החוצה? איך הפך האזור ליצואן ענק של עגבניות שרי? ואיך קשור לזה מו"פ רמת נגב?
מרחב "הפתחה" נמצא בתחום שיפוטה של המועצה האזורית רמת נגב, שחולשת על מעל 20 אחוזים משטחה של המדינה שזה בחישוב פשוט – מעל 4 מיליון דונם של שברובם שטחי אש ושמורות טבע. תחשבו עוד כמה גידולים חקלאי
מרחב "הפתחה" נמצא בתחום שיפוטה של המועצה האזורית רמת נגב, שחולשת על מעל 20 אחוזים משטחה של המדינה שזה בחישוב פשוט – מעל 4 מיליון דונם של שברובם שטחי אש ושמורות טבע. תחשבו עוד כמה גידולים חקלאי